Polityka Prywatności i Cookies

Polityka Prywatności & „Cookies”

I. Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady, zakres oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, jak również Państwa prawa w tym zakresie.

§ 1. Gromadzone dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Może to oznaczać m. in. imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, kwalifikacje oraz wszelkie inne informacje podane
przez Państwa dobrowolnie na naszej stronie internetowej, osobiście w naszym biurze, mailowo .

W momencie podawania swoich danych osobowych na naszej stornie internetowej, automatycznie akceptują Państwo ich wykorzystanie zgodnie z niniejszą  polityką prywatności.

§ 2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
– zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”, a w szczególności:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
  której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
  której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
  na Administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
  interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,
  z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają
  interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające
  ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą,
  jest dzieckiem.

§ 3. Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest: Biuro Ochrony SCORPION sp. z o.o. z siedzibą przy ul. ul. Legionów 1, 32-650 Kęty, NIP 5492308780, REGON 120479751, dane mogą być zbierane podczas korzystania z serwisu poprzez analizę logów dostępowych oraz przy wysłaniu wiadomości e-mail przez użytkownika do Administratora danych – w celu technicznym, statystycznym
oraz rozpatrzenia formularza aplikacyjnego.

§ 4. Dane kontaktowe Administratora danych
Korespondencję tradycyjną należy kierować na adres Administratora danych osobowych, który wskazano w § 3.

§ 5. Bezpieczeństwo danych osobowych

Biuro Ochrony SCORPION Sp. z o.o. jako Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo gromadzonych danych osobowych.
Zaimplementowaliśmy i wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO.
Środki techniczne i organizacyjne poddawane są przeglądom i uaktualnieniom.
Celem jest zapewnienie jak najlepszej ochrony danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem do nich osób trzecich, wyciekiem, sfałszowaniem, niezgodnym z prawem wykorzystaniem bądź przypadkową utratą.

§ 6. Sposób korzystania ze zgromadzonych danych

Nie udostępniamy danych osobowych żadnym podmiotom trzecim bez uzyskania Państwa uprzedniej zgody, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Dane osobowe przechowywane są w bezpiecznej bazie danych, do której wyłączny dostęp posiadają upoważnione osoby ze strony Administratora danych osobowych.
Podjęliśmy kroki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych.

§ 7. Prawa osób. których dane dotyczą

Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania. Ma prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

§ 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Każda osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.
Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

II. POLITYKA COOKIES

Szanowny Użytkowniku, Szanowna Użytkowniczko

strona internetowa firmy Biuro Ochrony SCORPION Sp. z o.o. w domenie www.boscorpion.pl  używa plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody przy korzystaniu z serwisu poprzez zapamiętywanie Państwa preferencji i ustawień na naszej stronie oraz zbierania danych statystycznych o użytkownikach służących do poprawy i wygody korzystania ze strony internetowej. Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies stosownie do dokonanych indywidualnie przez użytkownika ustawień przeglądarki zainstalowanej w wykorzystywanym urządzeniu. W wielu przeglądarkach obsługa plików cookies jest domyślnie włączona.
Użytkownik może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej użytkownika lub na poniższych stronach:

Cookies w przeglądarce Internet Explorer

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Cookies w przeglądarce Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Cookies w przeglądarce Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Cookies w przeglądarce Opera http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Cookies w przeglądarce Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie plików cookies, prosimy o zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej lub opuszczenie serwisu.

III. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies może zostać zmieniona bez uprzedzenia w każdym czasie.

 

Zapraszamy do kontaktu

Siedziba firmy

Biuro Ochrony „SCORPION” Sp. z o.o.
Kęty, ul. Legionów 1

Dział obsługi Klienta

Pn - Pt w godz. 8:00-15:00

Tel./fax. 33 845-06-53

Tel. 691-844-191, 691-845-191, 691-865-191

biuro@boscorpion.pl

Telefon alarmowy

24h

33-875-87-87 wew. 21

601-910-191

Oddział firmy i miejsca stałego postoju

ul. Kolbego 17, 32-600 Oświęcim

ul. Ofiar Oświęcimia 52, 32-620 Brzeszcze